Loading...
جمعه 28 دی 1397 - 20:14

50 باید و نباید در زندگی زناشویی

تعریف خانواده وشناخت انسان
18,000تومان

تعریف خانواده وشناخت انسان   فصل1    


 احتیاج و نیاز (Need)----------------------------- 15

 نهاد مذهب و خانواده----------------------------- 15

 دو موضوع مرتبط به خانواده------------------------ 17

 ازدواج (Married)----------------------------------------- 17

 نظام خویشاوندی (kinShipand Family)------------------- 18

 خانواده هسته­ای(Nuclear Family)----------------- 20

 مزایا و امتیازات خانواده­ی هسته­ای-------------------- 20

 اگر پدر و مادر از شما بخواهند با شما زندگی کنند چه اتفاقی

خواهد افتاد؟------------------------------------ 22


 امروزه ما به دو نتیجه رسیده­ایم.--------------------- 22

 

    25باید ونباید در زندگی زناشویی     فصل2 

 

 باید 1) مـردمی که زنده هستند و مـردمی که زندگی می­کنند

 (They Have Life) (They are Surviving)---------- 25

 یـکی از بـدترین کارها در زنـدگـی ایـن است کـه نگذاریم کـودکانمان

کودکی کنند.------------------------------------------------- 26

 پیدا کردن خودمان------------------------------------------- 27

 مـا در دنیایی هستیم کـه بـاید بـا افـراد رابطه داشته باشیم و همچنین

دو نوع رابطه داریم.------------------------------------------- 27

 رابطه مبتنی بـر همکاری و رابطه مبتنی بر رقابت (Competition) و

ستیز (Conflict)------------------------------------------- 28

 برخی از شما در حالی که می­خواهید زنده باشید، می­جنگید.-------- 29

 شما ازدواج کرده­اید تا زندگی کنید نه فقط زنده باشید و بجنگید.---- 30

 باید 2) شناخت خودمان--------------------------- 31

 شناخت از خودم دو معنا دارد.--------------------------------- 32

 باید 3) راهرو و دالانی به اسم کودکی------------------ 34

 هیچ کـدام از مـا نیستیم کـه سـالم به 8 سالگی و یا 18 سالگی رسیده

باشیم. نتیجه چیست؟----------------------------------------- 34

 باید دو کار را انجام دهیم.-------------------------- 36

 روی زخم­های کـودکی مـرهم بگذاریم و خونریزی­های روانـی را متوقف

کنیم.------------------------------------------------------- 36

 عقل و خردگرایی مبنای زندگی ما باشد------------------------- 37

 باید 4) پایان دادن و بستن همه­ی درها به روی روابط گذشته- 38

 باید 5) کالا و شیئ بودن--------------------------- 41

 بـه دلیل بـرخورد غلطی کـه همیشه بـا ما شُده و مـی­شود معتقدیم که

انسان کالا و شیئ است. --------------------------------------- 41

 گاهی اوقـات شما پیام­هایی می­دهید یا می­گیرید و این اسـت که چاق

شدی یا لاغر شدی!------------------------------------------- 43

 بعضی از زنان با سن و سال­شان مشکل دارند.--------------------- 44

 باید 6) افراد باید به عنوان هدف باشند نه وسیله--------- 45

 باید 7) ما در دنیایی زندگـی مـی­کنیم کـه 100 درصد وجود ما

تعهد است. تعهد به عشقمان، به ازدواج­مان، به خانواده‌مان---- 47

 باید 8) باید کوشش کنید که نسبت به او حس و احساس داشته

باشید.---------------------------------------- 49

 باید 9) شما قرار است با همسرتـان راحت و آسـوده باشید و به

راحتی حرف بزنید.------------------------------- 52

 حرف­های بیمارگونه (مانند دروغ مصلحت آمیز)------------------- 52

 شما از اداره آمده­اید و بعد مادر شما دلتنگ شما شده و زنگ زده---- 53

 باید 10) بازگو کردن خواسته­ها و احتیاجات-------------- 54

 باید 11) مسئولیت تمام و کمال زندگی را باید بپذیرید.------ 55

 شوهرم به من خرجی نمی­دهد.--------------------------------- 56

 باید 12) پذیرش نقاط ضعف------------------------- 56

 اگر در یک میهمانی درباره مدرک تحصیلی صحبتی شد؟----------- 57

 متأسفانه برخی نقاط ضعف همسرشان را به عنوان ابزاری برای تخریب

او استفاده می­کنند.------------------------------------------- 57

 باید 13) گفت­وگو و ارتباط------------------------- 59

 شرایطی که در صمیمیت و یـک ارتباط صمیمی بین زن و شوهر

باید وجود داشته باشد.----------------------------- 60

 باید 14) فرایند تصمیم­گیری (Process of Decision Making)-  64

 مثالی در مورد پول دادن-------------------------------------- 65

 معنای تصمیم­گیری این است که دو نفر به سه نکته توجه داشته

باشند.------------------------------------------------------- 65

 اگر یکی تصمیم بگیرد و دیگری فقط انجام دهد دو عیب وجود دارد.- 68

 در خانه، 3 موردی که قرار است موج بزنند عبارت است از... -------- 70

 باید 15) پول----------------------------------- 71

 باید 16) بخشش(Forgive)------------------------ 80

 اصلاً با گذشت، تحمل و فداکاری موافق نیستم.------------------- 80

 موضوع بخشش را با گذشت و تحمل و فداکاری اشتباه نکنید.------- 82

 باید 17) همسر شما نفر اول در دنیاست.--------------- 83

 باید 18) قدردانی و قدرشناسی---------------------- 85

 باید 19) تنظیم روابط----------------------------- 86

 باید 20) کنترل، اداره کردن و انضباط------------------ 87

 شما 3 وظیفه دارید------------------------------------------ 87

 باید 21) دادن حس و احساس خوب به همسرتان---------- 88

 باید 22) با هم رشد کردن-------------------------- 90

 باید 23) فهمیدن همسرتان------------------------ 93

 باید 24) ظاهر و زیبایی---------------------------- 95

 رابطه جنسی، احساسی و عاطفی------------------------------- 96

 باید 25) من و شما همیشه با هم اختلاف داریم.---------- 98
 

     25باید ونباید در زندگی زناشویی      فصل3    

 

 نباید 1- «قدرت»، « محبت»، «عدالت» و «انصاف»----- 101

ما در دنیایی هستیم که به مجرد این‌که قدرت وارد هر سیستم و سازمانی

شود نه تنها محبت، بلکه عدالت و انصاف هم از بین می­رود.-------- 101

 برابری و نبودن تبعیض-------------------------------------- 102

 ما در دنیایی هستیم که فرمانبرداری و اطاعت جایی ندارد، هر چه

هست همکاری است.---------------------------------------- 102

 ما چیزی به اسم سلسله مراتب سیستم در زندگی زناشویی نداریم-- 103

 نباید 2- دائماً در حال قضاوتیم (judgment)------- 103

 نباید 3-  بسیاری از زن و شوهرها تخیلی، تماشاچی، بی تفاوت

و تنبل هستند---------------------------------- 107

 نباید 4- در زندگی­تان هرگز همسرتان را به طمع نیندازید. 108

 نباید 5- شک و سوء­ظن----------------------- 110

 نباید 6- خشم و عصبانیت--------------------- 113

 نباید 7- منتظر  و متوقع بودن(Expectation) ----- 115

 مردم دنیا از نظر روانی چهار نوعند.---------------------------- 116

Iنباید 8- برخی از ما اصلا ناراضی هستیم (نارضایتی)--- 118

نباید 9- حساسیت(Sensative)---------------- 119

نباید 10- مغز انسان به سه شیوه با حوادث جهان برخورد

می­کند--------------------------------------- 20

 انعکاسی، واکنش و پاسخ------------------------------------ 120

 نباید 11- دادگاه درونی------------------------ 122

 آنقـدر بـا خودتان حـرف می­زنید کـه در آخرِ کار، نتیجه می­گیرید کـه

چقدر همسرتان بد است.------------------------------------- 122

 شما به راحتی می­توانید خودتان را گول بزنید.------------------- 122

 شما حق ندارید با خودتان درباره‌ی کارِ بدِ دیگران صحبت کنید.---- 123

نباید 12- دادگاه خصوصی--------------------- 124

 بـرخی از شما هـر روز صبح گزارشی را به مادر یا خواهر و یا دوستانتان

می­دهید.--------------------------------------------------- 124

نباید 13- هیچ زن و شوهری حق ندارد درباره زندگی

زناشویی­شان با هیچ کس، هیچ وقت، هیچ حرفی بزنند.----- 125

 نگویید درددل کردن خوب است!------------------------------ 125

 نباید 14- لشگرکشی------------------------- 128

 نباید 15- جدایی و فاصله گرفتن----------------- 130

 نباید 16- خاطر آسوده کردن------------------- 131

 نباید 17- تقسیمِ کاملِ کارها------------------- 133

 نباید 18- مسئله مثلث(Triangulation)-----------134

 نباید 19- ائتلاف(Coalition)------------------ 136

 یکی از مـواردی کـه در جامعه فراوان است این است کـه ناگهان پسر به

مادر گرایش شدیدی پیدا می­کند------------------------------ 136

 نباید 20- قواعد بد-------------------------- 137

 نباید 21- عادات و اعتیادات مضر---------------- 138

 نباید 22- نه پدر همسرتان باشید و نه مادرش------- 139

 نباید 23- پنهان­کاری نکنید-------------------- 140

نباید 24- روابط غیرکارکردی

(Dysfunctional communication)---------------- 141

1- اهمیت ندارم، تظاهرات، تعارف و دروغ است و من بی­ارزشم.---- 141

2- سرزنش کننده هستید. (Blam)---------------------------- 141

افزودن محصول3- در آقایان فراوان است. (Computing)--------------------- 142

4- پرت و پلا گفتن (Distracting)-------------------------- 142

نباید 25- رابطه­ی جنسی--------------------- 143

رابطه­ی جنسی را تعطیل نکنید و کمک بگیرید نه از همسایه­ها!----- 143

نظرات
    ارسال نظر